Evenemang

EvenemangKanonendonner über dem ELbtal 7.0

12 september 2020

Festung Königstein i tyskland

Artilleriemanöver aller Epochen (Mittelalter bis zur Kaiserzeit) mit 30 Kanonen und 300 Kanonieren, Historisches Feldlager, Vorführungen, Exerzieren anno 1753 und vieles mehr.
Treffen Sie historische Persönlichkeiten wie: Kaiser Napoleon, August der Starke ... 


Google översättning

Artillerimanövrar i alla tidpunkter (medeltiden till kejsaråldern) med 30 kanoner och 300 skyttar, historiskt läger, demonstrationer, övningar 1753 och mycket mer.

Möt historiska figurer som: kejsaren Napoleon, August den starka ...